Leeuwarden De Zwette

pagina 1 van 2

Let op! Deze spoorlijn is inmiddels (vrijwel) geheel opgebroken.
Dit fotoverslag beschrijft de situatie in mei 2006.

Fotoverslag: mei 2006
Laatste update: maart 2008

Hoewel het goederenvervoer per spoor in de provincie Fryslân een marginale omvang heeft, liggen er in Leeuwarden nog diverse in onbruik geraakte goederenspoortjes. Dit keer de stamlijn op industrieterrein De Zwette.

Update!
Eind 2006/begin 2007 zijn in Leeuwarden alle sporen op de industrieterreinen De Zwette, Schenkenschans en Spoordonk/Kalkovens opgebroken, inclusief het eerste deel van de spoorlijn Leeuwarden-Stiens.


Industrieterrein De Zwette ligt aan de zuidwestkant van de stad Leeuwarden, tussen het Van Harinxmakanaal en de spoorlijnen naar Sneek en Zwolle. Op bovenstaande kaart is de ligging weergegeven, evenals de andere goederenspoortjes die op de website behandeld worden.

zwette9791.jpg (71665 bytes)
We beginnen dit fotoverslag bovenop het viaduct van de westelijke rondweg. De stamspoorlijn naar De Zwette sluit min of meer onder het viaduct aan op het emplacement van Leeuwarden. Van links naar rechts de sporen naar Zwolle, de stamlijn naar De Zwette, het spoor van/naar Sneek, het spoor naar Harlingen, een geëlectrificeerd uithaalspoor van het emplacement en daarnaast een aantal opstelsporen die ook alleen als uithaalspoor voor de containertreinen worden gebruikt. Rechts liggen buiten beeld nóg twee sporen: het spoor naar Stiens en een goederenspoortje richting de bedrijven aan de noordzijde van het industriegebied.

Update!

zwette1104.jpg (82945 bytes)

Op 24 oktober 2006 was er volop activiteit rondom de aansluiting van het stam- spoor. Tijdens werkzaamheden rondom Leeuwarden is van de gelegenheid gebruik gemaakt op 1 meter spoor uit het stamspoor naar De Zwette te halen.

zwette9794.jpg (72453 bytes)
Slechts de eerste 200 meter van de stamlijn zijn redelijk vrij van begroeiing. Vanaf het viaduct is te zien hoe het spoor eerst lichtjes naar links buigt, en even daarna weer naar rechts terugbuigt, net als de sporen naar Stavoren en Harlingen die aan de andere kant van de sloot liggen. Aan het einde van de boog staat een S(top)-bord.

zwette9799.jpg (97256 bytes)
Het spoor blijft vooralsnog evenwijdig met de sporen naar Stavoren en Harlingen lopen, die wel een stuk hoger liggen in verband met een brug die verderop ligt.

zwette9800.jpg (124686 bytes)
Even verderop liggen een drietal bielzen tussen de spoorstaven. De reden hiervan is gissen, maar ik vermoed dat dit een doe-het-zelf overpad is dat gemaakt is omdat een voertuig het spoor moest oversteken, misschien om de slootkanten te onderhouden...

zwette9801.jpg (122784 bytes)
Hierna wordt de begroeiing op het spoor dichter en dichter. Zo erg zelfs dat er geen doorkomen aan is. Dat is jammer want zo'n 100 meter verderop begint het spoor aan een boog naar links en moet een wissel liggen, waarmee het stamspoor zich splitst in twee spoortjes.

zwette9802.jpg (131335 bytes)
Dat wordt dus omlopen. Het linker spoor komt tevoorschijn in een boog naar links en komt, na de kruising met de James Wattstraat, parallel aan de Zwettestraat te liggen.

zwette9796.jpg (101297 bytes)
Het rechterspoor maakt een tegenboog naar rechts en komt pas in de berm van de Zwettestraat tevoorschijn. Na de overweg blijft het spoor de boog naar rechts vervolgen zodat het parallel aan de James Wattstraat komt te liggen.

zwette9797.jpg (95000 bytes)
Maar net aan het einde van de boog houdt het spoor alweer op in een stootjuk met het cijfer 1 erop.

zwette9805.jpg (101965 bytes)
We gaan daarom terug naar het andere spoortje, dat zoals gezegd na de overweg met de James Wattstraat (voorgrond) in de berm van de Zwettestraat komt te liggen. Direct na de overweg ligt een wissel naar links.

zwette9809.jpg (132734 bytes)
Nog een foto van dezelfde overweg, maar dan van de andere kant. Het is maar de vraag of een trein verder dan hier komt (nog los van het feit dat ie waarschijnlijk al in de lokale jungle zal stranden), want deze twee borden staan wel erg dicht op het spoor. Uiterst rechtsonder is net het begin van het wissel te zien.

Volgende